top of page

Over Ons

MKB Cyber Advies Nederland
MKB Cyber Advies Nederland B.V. is een onafhankelijk advies- bureau met als belangrijkste missie om het cyberbewustzijn van MKB directies te vergroten en daardoor hun ondernemingen cyber weerbaar te maken.
Door een praktische dialoog met de MKB ondernemer zelf aan te gaan krijgt deze een helder en concreet inzicht in de afhankelijkheden en kwetsbaarheden van het ICT gebruik in hún onderneming. Dit geeft hem of haar concreet handelingsperspectief.
Het doel is om deze ondernemingen ICT- en cyberveilig te laten ondernemen, de cyberweerstand te verhogen om daar waar zich cyberproblemen voordoen deze adequaat aan te kunnen pakken en op te lossen.
Alhoewel niet formeel onderdeel van de MKB definitie vallen kleinere zorginstellingen en gemeenten ook binnen de doelgroep van MKB Cyber Advies Nederland.
 
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie om uw bedrijf digitaal veilig te maken en te houden.
Team
Onze Adviseurs

Ruim 30 jaar werkzaam in de wereld van Defensie en Veiligheid, met specifieke aandacht voor onderzoek en innovatie. Gericht op vernieuwing, verbinding, verwondering.

Ruime advieservaring op ICT, Governance en cybersecurity gebied met aandacht voor de juiste balans tussen het business -, operationele - en het algemeen bedrijfsbelang.

Expert Internet governance. Vernieuwt en verbindt op het snijvlak van digitale bewustmaking, cybercrime, spambestrijding en samenwerking.

 

Ruim 25 jaar actief als juridisch adviseur voor ondernemers in het MKB, met bijzondere focus op privacy. Helpt organisaties zich met vertrouwen voor te bereiden op de nieuwe privacywetgeving.

LL.M  CIPP/E  CIPM

Peter Zinn (MKBCAN small).jpg

Ruim 25 jaar ICT ervaring en ruim 12 jaar in ICT security. Specifieke aandacht voor verbinden van technologie en beslissers. Communicatie, bewustwording. Nederland moet cyber secure!

 

Al meer dan 30 jaar actief op de gebieden OT en IT. Veel ervaring met Veiligheid en Cybersecurity tijdens ontwerp, specificatie en implementatie van systemen.


 

 

Wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op.
bottom of page