top of page

Digitalisering in de tuinbouw – de Metropoolregio Rotterdam Den Haag pakt het op

Meer dan ooit is er sprake van een toenemende afhankelijkheid van ICT. In alle dagelijkse (bedrijfs)processen speelt digitalisering een steeds grotere rol. Naast de enorme potentie om hiermee duurzamer, doelmatiger en doeltreffender te kunnen produceren, ontstaat ook het risico van afhankelijkheden die onvoldoende worden onderkend. De kennis en kunde om dit risico te kunnen afwegen ontbreekt vaak bij de ondernemers. Bovendien worden de mogelijkheden die digitalisering biedt zelden optimaal benut.


De Gemeente Westland heeft het belang van aandacht voor deze kansen en bedreigingen omgezet in een project, waarvoor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een subsidie heeft verleend. In de periode september 2021 tot einde 2022 zal door een aantal partijen (waaronder Greenport West-Holland, Lentiz Onderwijsgroep, LBVD, World Horti Center, Innovation Quarter en MKB Cyber Advies Nederland) een project worden uitgevoerd om kennis en kunde rondom digitalisering in de tuinbouw te vergroten. Samen met tuinbouw ondernemers, toeleveranciers, studenten en andere betrokkenen bij deze sector wordt aandacht besteed aan de risico’s die digitalisering met zich meebrengt, evenals aan de kansen die het biedt. Naast interactieve workshops voor ondernemers, hack-sessies met studenten en nascholing voor mensen die in de sector werkzaam zijn, wordt ook breder aandacht besteed aan dit thema. Dat gebeurt onder ander tijdes de jaarlijkse Alert Online campagne van de overheid, maar ook bij branche-bijeenkomsten en door publicaties.


Op onze website zullen wij regelmatig over dit project rapporteren en aangeven aan welke activiteiten en bijeenkomsten u eventueel deel kunt nemen. Dit onderwerp raakt ons allemaal en daarom doen wij de oproep aan direct betrokkenen om hun interesse kenbaar te maken om aan dit project bij te dragen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Klein Baltink (gerben.klein.baltink@mkbcyberadvies.nl)

Uitgelicht
Recent
Archief
Zoek op Tags
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page