top of page

De Wet Bescherming Bedrijfsgegevens en het MKB

De Wet Bescherming Bedrijfsgegevens (WBB) is de invulling die de Nederlandse overheid heeft gegeven aan een Europese Richtlijn van 2016 “betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan”.

Opvallend is dat de wetgever in de uitleg die hij bij de wet heeft toegevoegd, de Memorie van Toelichting, het MKB expliciet noemt. Dit onderbouwt hij door te stellen dat binnen de EU het MKB 70% bijdraagt aan het bruto binnenlands product van de EU.

MKB bedrijven die hoogwaardige diensten of producten leveren zullen zich hier direct iets bij voor kunnen stellen. Als zij hun kennis of procedés op illegale wijze verliezen aan een andere staat of concurrent kan dit direct levensbedreigend zijn of tenminste leiden tot een verlies van omzet.

Dit ligt voor een gemiddelde MKB bedrijf anders, toch? Wat heb ik nu te verliezen?, kan een bakker, schilder of transportondernemer denken. Als ik de vraag nu eens omdraai? Wat is informatie over uw bedrijf anderen waard? Uw klantgegevens, offertes, lading en routes, instellingen van machines? Als die in verkeerde handen vallen, kan uw bedrijf ernstige financiële schade oplopen.

De WBB ziet niet alleen op de digitale wereld. Het omvat iedere onrechtmatige daad op dit gebied. Dus ook fysieke diefstal of illegaal fotokopiëren bijvoorbeeld, maar het is geen toeval dat deze wet er komt in het digitale tijdperk. De handelsoorlog tussen de V.S. en China draait voor een deel rond dit onderwerp: spionage en het hacken van (hoogtechnologische) bedrijven. Onmiskenbaar heeft de combinatie van connectiviteit via het Internet, zwakheden in software en systemen en de feilbaarheid van mensen, het stelen van bedrijfsinformatie veel eenvoudiger gemaakt. Het kan ook u overkomen zijn, zelfs zonder uw medeweten. Wanneer ontdekt iemand dat hij is gehackt? Zelfs multinationals doen daar soms jaren over.

De nieuwe wet geeft u een aantal rechten na ontdekking. Zo kan een voorzieningenrechter diverse maatregelen treffen die de onrechtmatige daad opheffen en een schadevergoeding opleggen. De WBB definieert een bedrijfsgeheim in artikel 1 als volgt:

“informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;

b. zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en

c. zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden…”.

Zo bezien valt bepaalde informatie van ieder bedrijf, groot en klein, onder deze wet. Ieder bedrijf heeft informatie waarvan het niet wil dat anderen deze leert kennen. Echter, lid c is ook van belang. U heeft de plicht redelijke maatregelen te nemen om geheimen ook geheim te houden. Dit is een uitdaging in het digitale tijdperk, waar meer partijen bij betrokken zijn dan uzelf alleen. Er zijn vele maatregelen die u kunt (laten) treffen om vertrouwelijke informatie te beveiligen, evenals uzelf en uw personeel bewuster te maken van veel voorkomende online bedreigingen. Ja, dit betekent dat u uw digitale omgeving aan een onderzoek moet onderwerpen, maar uw product is dat waard. Te beginnen met het kunnen stellen van de juiste vragen. Hoe u dat doet?

Daarover kunnen de adviseurs van MKB Cyber Advies Nederland u nader van advies dienen. Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op.

De wettekst kunt u hier vinden:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041459/2018-10-23

Uitgelicht
Recent
Archief
Zoek op Tags
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page