Nieuws

Het Internet of Things en de zorgplicht

In de Tweede Kamer zijn een reeks moties aangenomen die betrekking hebben op digitale veiligheid in het MKB. Een van de moties gaat over veiligheid met betrekking tot het zogenaamde Internet of Things. In deze post ga ik nader in op het onderwerp zorgplicht. Vooral omdat dit onderwerp op meerdere plaatsen warme belangstelling geniet. Een zorgplicht kan het MKB enerzijds veiliger maken. Anderzijds kan de plicht het productieproces raken en eisen hieraan gaan stellen. Het Internet of Things Het onderwerp komt niet helemaal uit de lucht vallen. Langzaam maar zeker zijn vele apparaten die wij dagelijks gebruiken voorzien van chips. Niet alleen om het apparaat te besturen, maar ook om contact te

© 2016 MKB Cyber Advies Nederland

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon