Nieuws

Nieuwe Workshop Cyber Security in Control 2017

In het voorjaar 2017 biedt MKB cyber advies nederland weer een workshop "Cyber Security in Control" voor Directeuren en DGA’s van MKB ondernemingen die zich realiseren dat Internet en cyber criminaliteit wel eens een bedreiging voor hun onderneming zou kunnen zijn. Na afloop van de workshop Cyber Security in Control gaat u met een persoonlijk plan naar huis waarbij u als directeur: . inzicht heeft in de meest voorkomende bedrijfsrisico’s die met cyber security samenhangen . de belangrijkste risico gebieden van uw onderneming kent . u voor uw onderneming deze risico’s in een actie plan kunt omzetten Opgave en verzoek om informatie: Wout de Natris (06-48388813), info@mkbcyberadvies.nl

Bescherming tegen hacken

Hacken is groot nieuws. Het aantal incidenten waarbij privacy gevoelige data naar buiten komt en openlijk op het Internet worden getoond als een soort hoofdprijs of minder openlijk worden verhandeld op websites op het zogenaamde “Darkweb”, is hoog. Sinds deze zomer zijn daar hacks bijgekomen van politici en politieke instanties. Opeens zijn ook Nederlandse politici hier bang voor en blijken bij enkelen hun paswoorden op sociale media heel eenvoudig te achterhalen of zelfs al jaren op het Internet rond te zweven. Zijn zij daar dan nooit voor gewaarschuwd of zijn zij te naïef of eigenwijs? Ik kan het u niet zeggen. Maar hoe zit dat bij u? Hoe heeft u uw bedrijf beschermt tegen hackers? Of heef

Samen sterker? Collectief leren van cyber incidenten in het MKB

Twee berichten trokken recentelijk mijn aandacht. Berichten die op het eerste gezicht misschien niet direct met elkaar te maken lijken te hebben, maar in mijn ogen totaal verbonden zijn. Tenminste, als de samenleving zoals wij die op dit moment digitaal verknopen veilig genoeg is om vertrouwen in het Internet te houden. Het eerste bericht betrof een artikel in ‘The Economist’ over Internet (on)veiligheid en het tweede de vele berichten omtrent het aantal meldingen van datalekken die zijn gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2016. Het eerste bericht gaat over enerzijds de steeds grotere datalekken die bedrijven bekend moeten maken en anderzijds het snel toenemend aantal apparaten

© 2016 MKB Cyber Advies Nederland

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon