Nieuws

Privacy en data: Wat u niet wilt dat u geschiedt ….

In het televisie programma Zembla stond recentelijk (de waarde van) data centraal 1), waarin de focus lag op medische gegevens die mensen, vaak onbewust, afstaan door middel van apps op hun smartphone en de wearables die zij dragen tijdens de dag en/of het sporten, maar ook via (de opslag van) zoekopdrachten op het Internet. Vervolgens toonde het programma dat op basis van combinaties van die data commerciële partijen, zogenaamde databrokers, profielen van individuele personen opstellen en online te koop aanbieden. Databrokers zijn bedrijven die zich specialiseren in het online verzamelen, bewerken, analyseren en verkopen van data over u, uw leveranciers en uw klanten. Waarom is dit voor ee

Patcht Microsoft lekken in Windows of doet u dat toch zelf?

Kort geleden stond er in de krant dat Google een beveiligingslek in de software van Microsoft Windows openbaar maakte. Voordat Microsoft de kans had gehad het lek te dichten. Dat betekent nogal iets. Door de publicatie weet iedereen nu van dat lek. Ook kwaadwillenden. En dat laatste heeft een effect op de veiligheid van uw bedrijf(svoering). Iedere tweede dinsdag van de maand en in noodgevallen vaker wordt u uitgenodigd om de software van Windows, Adobe, etc., te patchen of “in beter Nederlands” up te daten. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat betekent het voor uw bedrijfsvoering? We werken al jaren allemaal met computerprogramma’s, spelen computerspellen, werken met apps, etc. Die pro

© 2016 MKB Cyber Advies Nederland

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon